شرکت دیجیتال مارکتینگ

IMG_20221220_141257_609

طراحی و اجرای کمپین

پرقدرت و پرفشار حاضر شوید!

در زمان‌های خاصی برای افزایش فشار فعالیت شما در تمامی رسانه‌ها و رساندن خبر مهمی به مخاطبان در مورد شما، کمپین‌هایی اعم از برندینگ، فروش و … برای شما طراحی می‌کنیم و با نتیجه از پیش تعیین شده برخورد خواهیم کرد. در طول مدت کمپین، تمام فعالیت‌ها به شما گزارش خواهد شد تا مسیر موفقیت کمپین خود را مشاهده کنید.

بریف کمپین
با تحویل بریف کمپین به تیم دیموجیت، ما وارد مرحله بررسی و ایده پردازیم خواهیم شد تا به سمت هدف کمپین برویم.
بررسی ایده‌ها
در این مرحله با ایده‌ها و برنامه اجرایی کمپین به سمت شما باز می‌گردیم تا به نتیجه‌گیری کلی در مورد کمپین برسیم.
شروع کمپین
عقد قرارداد و شروع کمپین که تیم دیموجیت را مسلط بر کمپین خود خواهید دید. این تحولی بزرگ برای شماست.
گزارش‌دهی
پس از اتمام کمپین، مهم‌ترین بخش گزارش کمپین است که ما را از اتفاقات کمپین و نتایج با خبر خواهد کرد.
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم