شرکت دیجیتال مارکتینگ

IMG_20221220_141257_609

تدوین برند بوک

چگونه اصالت خود را انتقال دهید؟

هویت برندتان را یادداشت کنید تا سینه به سینه درست انقتال پیدا کند. با تدوین برند بوک، تمام قوانین و هویت بصری برند خود را یادداشت کنید تا تمام اعضای برند شما و همکارانتان شما را کامل در ذهن داشته باشند.

قوانین و مقررات برند شما را در کنارتان تدوین می‌کنیم تا سال‌های سال این قوانین در کنار نام شما باشد.

ارائه درخواست
در مرحله اول شما درخواست خود را ارائه داده و در یک جلسه تیم دیموجیت را در مورد برند خود بریف خواهید کرد.
نقد و بررسی
در مرحله دوم برند شما کامل بررسی شده و جایگاه برند در بازار سنجیده می‌شود. ایده پردازی بخش مهمی خواهدبود.
نسخه اولیه
پس از تهیه و تدوین برند بوک، نسخه اولیه با شما چک می‌شود تا در راستای اهداف و تفکرات شما باشد.
نسخه نهایی
در انتها پس از بازبینی‌ها، نسخه نهایی برند بوک به شما ارائه می‌شود که نشان کاملی از هویت برند شما خواهد بود.
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
مرحله چهارم