شرکت دیجیتال مارکتینگ

IMG_20221220_141257_609

گوگل ادز

گوگل ادوردز یا تبلیغات کلیکی گوگل

زمانی که شما می‌خواهید روی یک صفحه وب‌سایت تمرکز کنید و حجم کلیک و بازدید را به ارمغان آورید، قطعا ادوردز به شما کمک خواهد کرد.

طراحی کامل کمپین‌های ادوردز و اجرا و مدیریت آن، بخشی از مهارت‌های ما است.

به کمک گوگل و با پرداخت هزینه، در شرایط مختلف در صفحه اول گوگل دیده شوید.

ارائه بریف کمپین
هر کمپین گوگل ادز هدف خاصی را دنبال می‌کند، ما نیز در این مرحله هدف شما را می‌پرسیم.
کلمات کلیدی
با توجه به هدف کمپین کلمات کلیدی مدنظر را استخراج کرده و با شما بررسی می‌کنیم تا به جمع‌بندی برسیم.
استارت کمپین
پس از عقد قرارداد کمپین طراحی و آغاز می‌شود. تا زمانی که هدف تغییر نکند، این کمپین مدیریت می‌شود.
ارائه گزارش
در این مرحله هر ماه گزارشی در مورد پیشرفت کمپین برای شما ارسال می‌شود تا از بازدهی کمپین ادوردز خود با خبر باشید.
مرجله اول
مرحله دوم
مرجله سوم
مرجله چهارم